Ibercast

Ibercast är specialister på spansk verkstadsindustri och metallurgisk industri. Vi har idag 3 specialområden:

 

1.Förmedling av produkter från Spanien.

I första hand rostfritt stålgjutgods.

 

2.Marknadsföringsassistans i Spanien.

I första hand till mekanisk eller metallurgisk industri.

 

3.Export av rostfritt insatsmaterial till spanska gjuterier.

 

Ibercast is specialised in the spanish machining industry. We have 3 main product areas:

 

1.Stainless steel castings from Spain to Sweden, Norway, Finland and Denmark.

 

2.Marketing assistance in Spain for Swedish companies.

 

3.Export of stainless steel remelting material to spanish foundries.

 

Ibercast está especializado en la industria mecanica Española. Tenemos tres productos:

 

1.Piezas fundidas de acero inoxidable fabricadas en España para los mercados de los Países Nórdicos.

 

2.Asistencia de marketing en España.

 

3.Venta de materia prima (chatarra) de acero inoxidable.

.

 

 

Ibercast AB, Borgviksvägen 9, SE-73632 KUNGSÖR, Sweden.

Tel: +46705531373